برگزاری سمینار آشنایی با سیستم های اطفاﺀ حریق دویار (DUYAR) ترکیه

سمینار آشنایی با سیستم های اطفاﺀ حریق دویار (DUYAR) ترکیه در تاریخ ۲۲ دی ۹۵

روز چهارشنبه (22 دی ماه 1395)هتل هما شماره 2 مشهد میزبان مهندسین مکانیک شهر مشهد بود.

این سمینار با مشارکت شرکت گراند تکنیک نماینده محصولات دویار به منظور آشنایی و اهمیت هرچه بیشتر مهندسین با سیستم های به روز اطفاﺀ حریق کمپانی دویار ترکیه صورت پذیرفت . همچنین در این مراسم جناب اقای مهندس خاوری ریاست محترم اتحادیه الکترونیک و سپس جناب آقای دکتر فرشیدیان فر دقایقی با مهندسین در خصوص اعلام و اطفاﺀ حریق بیاناتی ایراد کردند.